G20 Aktualna 2018_2019

Idź do spisu treści

Menu główne:9 listopada 2018 r.

Z okazji 11 listopada - 100 lecia odzyskania niepodległosci przez Polskę, w naszej szkole odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Dnia 8 listopada młodzież wzięła udział w przedstawieniu słowno - muzycznym ukazującym długą drogę do wolności naszego kraju a dzień później o godzinie 11:11 wspólnie został odśpiewany hymn narodowy. Zostały również zaprezentowane prace naszych uczniów, związane z tym szczególnym świętem. Najlepsze prace zostały uhonorowane nagrodami i wyróżnieniami wręczonymi na uroczystej akademii.
Jacek Białecki
3 listopada 2018 r.

W dniu 26 października uczniowie klasy VIII c w ramach zajęć „Ciekawa chemia”, :Ciekawa fizyka” uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Uczniowie mieli okazję samodzielnie doświadczać, obserwować analizować i wnioskować Zajęcia te odbyły się w 3 blokach tematycznych. Część terenowa to zajęcia, których celem jest obserwacja zbiorników wodnych Parku oraz charakterystycznych roślin i zwierząt. Tu też został pobrany materiał do dalszych badań . Część laboratoryjna podzielona jest na zajęcia w pracowni chemicznej i mikroskopowej. W pracowni chemicznej uczniowie wykonali analizę podstawowych parametrów wody (zawartość różnych jonów, pH roztworu, przewodnictwo itp. ) określając czystość wody. Zajęcia w pracowni mikroskopowej to również zajęcia praktyczne w czasiektórych uczniowie poznali budowę mikroskopu i lupy stereoskopowej oraz podstawowe zasady pracy z mikroskopem. Doskonalili pracę z mikroskopem jako narzędziem obserwacji..Zajęcia uatrakcyjniły obserwacje bezkręgowców wodnych samodzielnie złowionych w stawie. Ponieważ życie w zbiornikach Parku wchodzi w czas zimowego odpoczynku na następne zajęcia na które zaprosimy pozostałych chętnych uczniów z klas VIII musimy poczekać do wiosny… Zatem do WIOSNY ! 😊
Marzena Łączna
28 października 2018 r.

28 września uczniowie klasy III gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. W czasie warsztatów uczniowie przenieśli się w przyszłość do XXIII wieku biorąc udział w badaniach WSA. Gdzie to WSA – Światowa Agencja Kosmiczna planowała wysłać człowieka  na planetę w innym układzie słonecznym. Trwały szczegółowe przygotowania do misji. WSA chciała zadbać o wszystko. Badania wskazały, że ciśnienie i temperatura na tej planecie mogą się trochę różnić od warunków panujących na Ziemi. WSA postanowiła zbadać w jaki sposób organizm człowieka odczuwa temperaturę. Czy ludzkie ciało jest dobrym termometrem? Ze względu na brak odpowiedniej klasy specjalistów pracujących w Agencji, WSA poprosiła  uczniów klas trzecich gimnazjum aby zajęli się tym problemem. Po wyczerpujących badaniach  dla WSA uczniowie  udali się na wydział fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika aby w auli uczelni być świadkami wielu ciekawych zjawisk fizycznych na pokazie „Co to jest fizyka?” Tam, przyszłym naukowcom zostały przypomniane wiadomości z podstawy programowej gimnazjum z fizyki: stany skupienia,  prawa Newtona, pomiary fizyczne.
Dorota Zapolna i Marzena Łączna

16 października 2018 r.

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza 21 listopada 2018 r.na konferencję naukową pn. „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” (dot. biologii, chemii, biotechniki, medycyny oraz nauk o żywności i żywieniu), organizowaną dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII szkoły podstawowej), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miejsce konferencji: aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy (ul. Plac Wolności 9), godzina: 10.00. Zgłoszenia do 19listopada 2018 r. kierować do p. Moniki Grzybowskiej, mail: m.grzybowska@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 523712656
Wstęp bezpłatny.Zachęcamy do udziału.


18 września 2018 r.

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza w październiku 2018 r. na warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych a także na konferencję naukową dla uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII szkoły podstawowej), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
1)   05.10.2018, godz. 16.00,  „Niezwykły umysł a funkcjonowanie w rodzinie” – warsztaty wsparcia dla rodziców uczniów zdolnych pn. „Profilaktyka wypalenia rodzicielstwem, czyli jak być rodzicem wystarczająco dobrym zamiast idealnym?”
Zgłoszenia do 3 października 2018 r. kierować do p. Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 523712656.
2)   24.10.2018, godz. 10.30, „Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych (historia, literatura polska/język polski), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Miejsce konferencji: aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy (ul. Plac Wolności 9)
Zgłoszenia do 22 października 2018 r. kierować do p. Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 523712656.
Wstęp bezpłatny.Zachęcamy do udziału.

8 września 2018 r.

Ważna informacja dla osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie: Dobry Start (300+) i świadczenie wychowawcze (500+)–możliwość składania wniosków w sekretariatach szkół została przedłużona do końca września br.


27 sierpnia 2018 r.

3 września (poniedziałek) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - klasy gimnazjalne: godzina 9:00
Renata Białecka
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego