G20 Aktualna 2017_2018

Idź do spisu treści

Menu główne:
24 września 2017 r.

Uczniowie, którzy chcą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, proszeni są o zapisanie się u intendenta - gabinet przy sekretariacie.
Cena za 1 obiad: 3,00 zł
Opłata za obiady szkolne (w budynku przy ul. Karpackiej 30) za miesiąc październik 2017 r. wynosi 66 zł (3 zł x 22). Wpłaty należy dokonać w dniach 
25-28 września 2017 r.
Numer konta bankowego: 08124064521111001074896423
 Na przelewie prosimy wpisać:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę do której uczęszcza,
- nazwę miesiąca, którego dotyczy opłata,
- Karpacka 30
Przykład:
Jan Kowalski 2a
obiady - październik
Karpacka 30

Obiady będą wydawane tylko osobom, dla których dokonano wpłaty.
Informacja o opłatach za obiady i terminy wpłat (przelewem) za dany miesiąc/okres umieszczana będzie na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej stołówki szkolnej.
Serdecznie zapraszamy.

6 września 2017 r.

Uczniowie, którzy chcą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej, proszeni są o zapisanie się u intendenta - gabinet przy sekretariacie.
Cena za 1 obiad: 3,00 zł
Opłata za obiady szkolne (w budynku przy ul. Karpackiej 30) za miesiąc wrzesień 2017 r. wynosi 45 zł (3 zł x 15). Wpłaty należy dokonać do dnia 7 września 2017 r.
Numer konta bankowego: 08124064521111001074896423
 Na przelewie prosimy wpisać:
- imię i nazwisko ucznia,
- klasę do której uczęszcza,
- nazwę miesiąca, którego dotyczy opłata,
- Karpacka 30
Przykład:
Jan Kowalski 2a
obiady - wrzesień
Karpacka 30
Obiady będą wydawane tylko osobom, dla których dokonano wpłaty.
Informacja o opłatach za obiady i terminy wpłat (przelewem) za dany miesiąc/okres umieszczana będzie na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej stołówki szkolnej.
Serdecznie zapraszamy.
4 września 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 klas gimnazjalnych.


3 września 2017 r.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się 18 września 2017 r. o godzinie 17:00
Renata Białecka16 sierpnia 2017 r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się dnia 4 września 2017 roku o godzinie 9:00
Renata Białecka
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego